Overordnet læringsutbytte for Neglteknikker:

 

Kunnskaper (K):

Kandidaten...

K1 Har kunnskap om det teoretiske og praktiske arbeidet som ligger til grunn for faget negletekniker

K2 Har bransjekunnskap om hår- og skjønnhetsbransjens oppbygning og oppgaver, samt innsikt i de lover og regler som regulerer negleteknikerens virksomhet

K3 Har kunnskap om negler og kjennskap til yrkesfeltet negleteknikker og nærliggende yrker som hudterapeut, fotterapeut og andre yrker innenfor estetisk design

K4 Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om moter og trender gjennom tiden

K5 Har forståelse for utviklingsmuligheter og kravet til kvalitet i egen yrkesutøvelse, i den verdiskapning som finner sted innenfor bransjen

 

 

Ferdigheter (F):

Kandidaten...

F1 Kan gjøre rede for sine faglige valg fra behandlingsstart til slutt. Kandidaten skal kunne forklare hvorfor den har tatt det faglige valget som tilretteleggelse for kundens behov

F2 Kan anvende negleverktøy, negleprodukter, ulike påføringsteknikker og styling innenfor faget samt andre behandlingsteknikker som hårfjerning, konkurranse-negler og farge vipper og bryn

F3 Kan ved informasjonshenting benytte fagstoff for å beskrive og reflektere rundt eget arbeid

F4 Kan kartlegge og identifisere problemstillinger i en behandlingssituasjon, samt planlegge tekniske og uttrykksmessige beslutninger for å oppnå best mulig resultat

 

Generell kompetanse (GK):

Kandidaten...

GK1/GK2 Har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av faget negletekniker, som gir forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper

GK3 Kan utføre arbeidet som negletekniker ut ifra målgruppers behov, og reflektere over egne kunnskaper og ferdigheter

GK4 Kan bygge relasjoner ved å samarbeide med yrkesutøvere innenfor skjønnhetsbransjen og ved å kommunisere med kollegaer og klienter for felles begrepsforståelse

GK5 Kan drive frem skapende prosesser i egen praksis for videreutvikling i det aktuelle og

de nærliggende yrkesfeltene.

Top