Generell informasjon om våre fagskoleutdanninger

 

Fullført fagskoleutdanning består av et semester som gir 30 studiepoeng.

Alle emnene må være bestått for at vitnemål skal kunne utstedes etter endt utdanning. I de tilfeller der studenten ikke har bestått alle emner tildeles kursbevis. 

Undervisningen fordeler seg på:

Heltid:
  • Fem dager per uke, med undervisning fra kl. 09.00 til kl. 15.00/16.00
Deltid:
  • Fire dager per uke, med undervisning man-ons fra kl 17.00-21.00 + en dag egentrening

Deler av opplæringen heltid og deltid krever et selvstudium utenom fastlagt undervisningstid. Det er lagt opp til egentrening under hvert studie.

Et semester baserer seg på 800 timer i arbeidsbelastning.

Fremmøte på skolen

Du vil motta et velkomstbrev fra skolen med beskjed om tid og sted for hvor du skal møte opp første skoledag. Studenter som er forhindret til å møte opp, må gi beskjed til skolen. Om skolen ikke får beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere som står på venteliste

Avmelding etter opptak

Dersom du før oppstart av studiet ønsker å trekke din søknad, betaler du ikke studieavgift, men kun administrasjonsgebyret. Avmelding må være sendt av søkeren selv til e-post: post@tonelise.com

 

Forbehold

Ved for få påmeldte til studiet forbeholder skolen retten til å kansellerer studiet. Dette informeres til våre søkere senest en uke før oppstart

Avmelding etter studiestart

Studenter som har møtt og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgiften for påbegynt semester. Unntak er gyldig sykemelding og tungtveiende grunner. Utmelding skal skje skriftlig og undertegnes av studenten

Utstyr og materiell

Studenten skal benytte seg av utstyr og materiell om lånes ut av skolen under undervisning og praksis.

Top