OPPTAKSKRAV

Viser til forskrift for Fagskolen TLA AS og følgende paragrafer som gjelder opptak- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-01-1416?q=tone%20lise%20akademiet

 

Opptakskrav:

 For å bli tatt opp til studiet må en av følgende punkter innfris:

 1. Bestått relevant videregående opplæring
 2. Opptak på bakgrunn av realkompetanse

 

 A . Formell kompetanse 

Formelt opptakskrav er:

Fullført og bestått videregående opplæring i ett av utdanningsprogrammene under:

 • Formgivingsfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Drama
 • Hudpleie
 • Interiør
 • Kunst, design og arkitektur
 • Helsefag
 • Fotterapi

eller ett av svennebrevene under: 

 • Frisørfaget
 • Fotograffaget
 • Maskør-og parykkmakerfaget
 • Kostymesyerfaget
 • Gullsmed
 • Bunadstilvirker
 • Blomsterdekoratør
 • Herreskredder
 • Håndvever
 • Kjole drakt syer
 • Modist
 • Eventuelt tidligere eller nye utdanningsløp som overlapper med disse.

Ved fullført videregående før innføringen av kunnskapsløftet, godkjennes de linjene som tilsvarte disse. Ved spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med skolen.

  

 1. Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker fylle19 år i løpet av året det søkes opptak. Fagskolen vil vurdere den enkelte søkers kvalifikasjoner opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

Realkompetansevurdering skjer etter følgende retningslinjer:

 1. Andre utdanningsløp på videregående skoler enn de listet opp i punkt a) i dette dokument, dokumentert i form av vitnemål, samt annen relevant utdanning i form av kursbevis og kompetansebevis.
 2. Relevant yrkespraksis i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse:

- start- og sluttidspunkt for arbeidsforholdet
- stillingsprosent

-arbeidstimer totalt per uke eller måned

 1. Relevant erfaring fra:

- organisasjonsliv
- verv
- fritid og fritidsinteresser som dokumenteres i den grad det er mulig.

For å ansees som relevant må søkeren gjennom erfaringen ha behandlet:

- visuelt estetiske emner
- menneskers fremtoning
- generell kundebehandling

Skolen legger i utgangspunktet til grunn minimum 1 års arbeidserfaring under punkt 2, med mindre det kan kompenseres iht. punktene 1 og 3.

 

Tilstrekkelig norskkunnskaper:

 1. Formell kompetanse:

Søkeren må ha kompetanse i norsk hovedmål og norsk muntlig tilsvarende Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående.

 1. Realkompetanse:

Søkere som ikke har formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.

 

Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring eller ha bestått Norskprøve 2 som måler norskferdigheter på nivå B1, slik nivåene er beskrevet i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Common Europeen Framework of Reference for Languages.

Top