Studentorganet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen. For eksempel hvis du har spørsmål om inntak, eksamen, praksis, klagesaker, HMS og psykososialt miljø, fuskesaker eller skikkethetsaker. Ingen sak er for stor eller for liten.

Studentorganet skal ivaretar studentenes innflytelse og medbestemmelse i saker som angår dem. Dette medvirker til å ivareta og utvikle skolen til en utdanningsinstitusjon av høy kvalitet gjennom et konstruktivt samarbeid mellom studenter og skoleledelsen.

Studentrepresentantene er uavhengig og har taushetsplikt.
Studentombudets virke skal styres av disse fire verdiene:

  1. Uavhengig
  2. Konfidensiell
  3. Uformell
  4. Nøytral