Spørsmål og svar vedrørende Covid-19

Hva skjer med kurs i disse tider?

Vi gjennomfører kurs som vanlig. Vi har nå begrenset med plasser og passer godt på at det er mulig å holde god avstand blant kursdeltagere. Alle kurs går som planlagt. 

Dersom det kommer begrensinger fra myndighetene og dette påvirker kurs så vil de påmeldte selvsagt bli kontaktet så fort som mulig med denne informasjon. Ved en mulig lockdown eller avlysning av kurs grunnet covid-19 vil Tone Lise Akademiet AS sørge for å få deg på første mulige tilsvarende kurs. 

Er studentsalongen åpen for behandlinger?

Ja, vi følger helsemyndighetens krav til smittevernfaglig drift. Alle kunder fyller ut en egenerklæring på at de er friske og ikke er omfattet av plikt til karantene eller isolering.

Bruk av munnbind og håndvask er også obligatorisk for alle besøkende.

Du kan enten ta med deg eget munnbind eller kjøpe et hos oss. 

Hva slags smitteforebyggende tiltak har vi på TLA?

Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Våre smitteforebyggende tiltak:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene, samt et godt renhold
 • Holde anbefalt avstand til andre
 • Håndhils, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig

Unngå å berøre ansiktet

Hva skjer om det oppstår sykdom, mens personer er tilstede på skolen?

Ansatte, studenter eller andre som blir syke mens de er tilstede må dra hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter. Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og som derfor skal i karantene eller følges opp på annen måte, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

 

Hva menes med grønt gult og rødt nivå?

Tone Lise Akademiet følger nivåinndelingen av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

Grønt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

Gult nivå:           

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser kan ha undervisning sammen
 • Studenter bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til studenter så langt det er mulig (unntak under ferdighetstrening)
 • Utenfor klasserommet oppfordres studenter og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå:          

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming.
 • Dele inn studenter i mindre grupper
 • Minst en meters avstand mellom studenter/ansatte i alle situasjoner (unntak under ferdighetstrening, munnbind er et krav innenfor en meters regelen)
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

I yrkesrettede utdanninger vil det være møter med kunder/klienter for ferdighetstrening og det er derfor ikke mulig å innføre kohorter. Det er følgelig særlig viktig at de øvrige smitteverntiltakene gjennomføres.

Hva er en kohort?

En kohort er en begrensing til nærkontakter for å regulere avstand til andre. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkeltes skoles forutsetninger. Kohorter må minst mulig blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan studenter og lærer omgås.

Ved gult nivå: En klasse regnes som en kohort. Kohorter kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.  Alle studenter ved Tone lise Akademiet skal ha faste plasser med navn

Ved rødt nivå: Skolen må etablere mindre kohorter. Skolen kan selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelsen på kohortene basert på undervisningen og ferdighetstreningen. Kohortene bær minst mulig grad bytte klasserom. Studenter har ulike tider for oppmøte på skolen og slutten av skoledagen.

Hvordan er det med fellesarealer ved Tone Lise Akademiet?

Tone Lise Akademiet har begrenset sitteplasser i fellesarealer, dette for å unngå for stor personbelastning i fellesarealene:

 • Hold anbefalt avstand, på minst 1 meter, mellom personer
 • Trange fellesarealer, som trapper og ganger, bør ikke brukes til opphold. Går du i en trang trapp, skal du ikke stoppe opp for å prate med noen
 • Hylle- og skapregelen: 1 meters avstand og maks 2 personer ved hyller og skap til enhver tid
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko
 • Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås
 • Heisen er prioritert til personer med bevegelsesvansker og varetransport
 • Det er merking ute i hallen med ventesoner for besøkende og klienter til studentsalongen

Har du flere spørsmål om hvordan vi forholder oss til Covid-19, vennligst ring oss eller send en melding via kontakt skjema