Tone Lise akademiet - oslo

Vi søker kursholdere for 2022 - Søk her studiestart 31. januar 2022 - SØK HER

toneliseakademiet

vurderer du å bli student på tone lise Akademiet

Vi sikrer deg en god start, en trygg skole og ditt læringsutbytte vil bli godt ivaretatt. Under det seneste året har Tone Lise Akademiet hele veien tatt hensyn til smittevern. Våre rutiner har fått oppmerksomhet og mye skryt av bydelsoverlegen og samordning for smittevern i Oslo. Tone Lise Akademiet har blitt bemerket som et godt eksempel for andre skoler på dette området.

Ved fysisk oppmøte på skolen har vi trygge omgivelser med store klasserom og små klasser som gir deg en trygg, god og lærerik hverdag. I tillegg har vi gode digitale plattformer som sikrer en optimal utdanning for deg. Tone Lise Akademiet jobber daglig sammen med landets andre fagskoler og er i dialog med statsråden og kunnskapsdepartementet.
Velkommen til oss!

Covid-19 informasjon