Behovet for fagutdannede fotterapeuter er enormt, Tone Lise Akademiet tilbyr nå en komplett fotterapiutdannelse. Dette er et 1 års studie som fører til en spennende yrkestittel som autorisert fotterapeut med mange muligheter.

Fotterapi – er en yrkesrettet utdanning – søk nå!

SØK HER

SPØRSMÅL OG SVAR

HVOR LANGT ER STUDIEFORLØPET?

Dette er en utdanning over ett år.

  1. Semester halvt år lærerstyrt praksisundervisning og teori
    mandag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00 og tirsdag og torsdag kl 09.00 – 16.00
  2. Semester: 1 praksisdag pr uke. Samt 4 dager med eksamens forberedende oppgaver utenfor skolens lokaler. Samt 4 samlinger i løpet av semesteret som går onsdag, torsdag og fredag kl 09.00 – 16.00 i skolens lokaler. i gang per måned frem mot eksamen.
HVORDAN ER FORDELINGEN AV TEORI OG PRAKSIS?

Undervisningen er av høyeste kvalitet og er en fin kombinasjon av teori og praksis. Studentene får god trening med mye praksis i studentklinikk og gis de aller beste forutsetninger for å få høy kompetanse innenfor faget.

Undervisningen gjennomføres hovedsakelig av skolens faglærere og foredragsholdere i Tone Lise Akademiets flotte lokaler. Tone Lise Akademiet er viden kjent for å ha de aller beste fagpersoner med høyt faglig nivå og pedagogisk kompetanse.

HVA KOMMER JEG TIL Å LÆRE?

Anatomi og fysiologi
Underekstremitetenes knokler, ledd og muskler
Akser og bevegelser i underekstremitetene
Nerver og blodsirkulasjon Neglens og hudens oppbygging og funksjon

Hud og neglelidelse i underekstremitetene
Vorter, soppinfeksjoner, kallositeter, torner, neglelidelser, eksem, allergi, psoriasis, kreft (føflekk kreft) og spesielle hudsykdommer.

Hudsykdommer som har innvirkning på føttene
Hjerte- og karsykdommer diabetes og revmatiske sykdommer

Analysemetoder
Vurdere mobilitet og funksjonsevne

Sko teori
Styringsfaktorer, materialer, produksjonsmetoder og helsetekniske data Vedlikehold

Materiallære
Silikon, skumgummi, termoplastiske materialer og sålematerialer

Avlastningslære
Trykkavlastninger Dynamiske såler.

Neglebehandling
Spange, Ortonyxi, copolinegas, sliping og neglprotetikk.

Journalføring
Elektroniske journaler, rutiner for kvalitetssikring og fagets egne tegnsystem

Bedriftslære
Logistikk, markedsføring, service og salg, regnskap og regnskapsanalyse, forsikringer, selskapsformer og HMS.

Gjeldende lovverk for yrkesgruppen
Helsepersonell loven, forskrift for pasientjournal, arbeidsmiljøloven, forskrift for HMS, forvaltningsloven, personopplysningsloven med forskrifter, bokføringsloven, smittevernloven, pasientskadeloven pasientrettighetsloven, hygieneregler, yrkesetiske retningslinjer, autorisasjon av helsepersonell og markedsføringsloven

HVORDAN FOREGÅR EKSAMEN?

Privatist eksamen
Privatist eksamen avlegges i november/desember for oppstart ved vårsemesteret og mai/juni for oppstart høstsemesteret.

Etter studieforløpet avlegges det privatist eksamen og eksamenene gjennomføres ved slutten av skoleåret

  • Offentlig privatisteksamener

Offentlig privatisteksamen
Alle kandidater som skal ta en yrkesfaglig utdannelse i Norge må gjennomføre privatisteksamener, dette er et krav via kunnskapsløftet fra regjeringen.
Dette er de eksamener som rapporteres til lånekassen for å få godkjent lån, stipend og skoleåret.
Kandidaten forplikter seg til å melde seg opp til, og betale for gjeldende eksamener i henhold til programplanene, fotterapi Vg2 og Vg3.
Dette meldes opp mellom 15. januar og 1. februar for vårsemesteret og 25.august og 15.september for høstsemesteret.

NB! Studieavgiften inkluderer ikke utgifter i forbindelse med privatist eksamen.

FOT 2001 Helsefremmende arbeid
FOT 3001 Helsefremmende arbeid
FOT 2002 Kommunikasjon og samhandling
FOT 3002 Kommunikasjon og samhandling
FOT 2003 Yrkesutøvelse
FOT 3003 Yrkesutøvelse
FOT Vg, 2 Tverrfaglig/praktisk
FOT Vg, 3 Tverrfaglig/praktisk

For mer informasjon trykk her -> www.privatistweb.no

Arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamenene:

Fravær:
Studenten må gjennomgå et studie på minst ….. timers trening i praktisk og teoretisk arbeid. Studenten må ikke ha mer enn 10 % fravær i løpet av studietiden for å kunne gå opp til skoleeksamen.

Praksistrening i skolens studentklinikk
Et av arbeidskravene for å bli fotterapeut er at studenten må gjennomføre behandlinger i skolens studentklinikk.

ER STUDIET DEKKET AV LÅNEKASSEN?

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse.
Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no

HVA KOSTER UTDANNINGEN, OG NÅR ER SKOLESTART?

 

Studiestart Høst 2021: 24.august 2021 

Studieavgift kr 112.500,-. Studiet er godkjent av lånekassen. Innmeldingsavgift kr 3000 ved bekreftelse av studieplass (inngår i totale studieavgiften) Administrasjonsgebyr kommer i tillegg kr 35, på hver faktura.

Utstyrsliste (kommer i tillegg til studieavgiften). 
Uniformsjakke ca pris kr 500,-
3 Pensumbøker kr 1650,-
Innesko, sort bukse
Avgifter til privatisteksamen

I klasserom praktiserer vi på Tone Lise akademiet en profesjonell dresscode. Dette innebærer arbeidsklær til alle tider i undervisning.

Hvit uniformsjakke (denne kjøpes på skolen), sort egen bukse og neutral innesko. Under uniformsjakke kan det brukes hvit kortermet eller langermet t-shirt.

 

 

Forbehold
Tone Lise Akademiet AS og Fagskolen TLA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium. Det må være minst 3 Studenter påmeldt til gjeldende kurs for gjennomføring av denne. Informasjon om endringer vil komme senest 1 uke før oppstartsdato.